Riadenie prístupu v budovách

Riadenie prístupu je samostatný modul dochádzkového systému SYSDO, ktorý je určený na spravovanie prístupov v rámci budovy. Základné funkcie modulu riadenia prístupu je teda to, aký používateľ a v akých časových intervaloch môže prechádzať určenými dverami. K samotnému ovládanie dverí slúži prístupové čítačky. Pre náročnejších inštalácie dodávame ústredne, ktoré sú určené na ovládanie až 4 dverí.

Podľa typu čítačky môžeme dvere otvárať priložením karty, čipu, zadaním PIN kódu či odtlačkom prsta. Veľkou výhodou nášho riadenia prístupu je jeho cloudové riešenie, ktoré maximálne uľahčuje konfiguráciu celého prostredia.

Modul riadenia prístupu funguje v prostredí SYSDO nezávisle na dochádzkovom systéme, pre jeho správnu funkciu teda vôbec nemusíte využívať správy dochádzky.

  • Viete, že?

Modul riadenie prístupu je v základnej verzii dodávaný k zakúpenému hardvéru úplne zadarmo a z jeho používania neplynú žiadne ďalšie záväzky. V základnej verzii modulu je administrácia používateľov, čítačiek a dverí. Pre základné potreby väčšiny firiem základná verzia modulu riadenia prístupu bohato postačuje.

K dispozícii je aj rozšírená verzia modulu riadenia prístupu, ktorá disponuje možnosťou generovať súhrnné reporty, prechádzať históriou prístupov a používať mobilnú aplikáciu.

Ako to funguje?

Užívateľa v rámci riadenia prístupu delíme do tzv. prístupových skupín. Prístupovým skupinám potom prideľujeme dvere, na ktoré majú užívatelia v danej prístupovej skupine oprávnenie a k týmto dverám potom môžeme prideliť časovú zónu. Časová zóna presne špecifikuje dni a hodiny, kedy sú dvere priechodné. Systém samozrejme počíta aj so štátnymi sviatkami. Celá táto administrácia je súčasťou bezplatné základné verzie modulu riadenia prístupu.

Dvere majú na sebe celý rad ďalších nastavení, ktoré sa môžu líšiť aj podľa typu použitej čítačky na dverách. V nastavení dverí môžeme editovať už spomínanú priechodnosť. Rovnakým spôsobom sa dá nastaviť odchodové tlačidlo, ktoré slúži k odchodu zo zabezpečeného priestoru. K základnému nastaveniu patrí tiež oneskorenie otvorenia dverí a doba, po ktorú budú dvere po úspešnej autentifikácii odomknú.

  • Viete, že?

V prípade, že už využívate systém dochádzky a premýšľate aj nad modulom riadenia prístupu, nemusíte sa báť, že by ste museli používateľa zavádzať do systému znova. Hoci je modul riadenie prístupu na dochádzkovom systéme nezávislý, databázu užívateľov majú obaja moduly spoločnú.

IP kamera

Ku každým dverám možno okrem iného priradiť IP kamera, ktorá vytvorí snímku užívateľa pri prechode dverami. Táto fotografie potom môže doplniť grafické zobrazenie prehľadu prístupov, rovnako ako sú fotografiami doplnené prehľady v dochádzkové časti systému SYSDO. Priradená IP kamera zároveň pomáha pri mimoriadnych udalostiach, akými sú napríklad priechod nepovolenými dverami či násilné otvorenie dverí.

Hardvér

Prístupové čítačky

Prístupové čítačky sú zariadenia, ktoré slúži na identifikáciu používateľa, ktorý chce otvoriť dvere. Autentizácia užívateľa prebieha podľa typu čítačky buď priložením identifikačné karty, zadaním kódu alebo odtlačkom prsta.

Další informace
E-shop

Prístupové terminály

Prístupové ústredne sú nevyhnutné pre náročnejšie inštalácie riadenie prístupu SYSDO. Podľa typu sú ústredne určené pre ovládanie až štyroch dverí. Na identifikáciu užívateľa slúžia prístupové čítačky.

Ďalšie informácie
E-shop