Prehliadka systému SYSDO

Docházkový systém SYSDO - různé platformy

Pracovný plán

Štandardne je pracovný plán obrazovkou, ktorú užívateľ po prihlásení do systému vidí ako prvú. Pracovný plán je každému užívateľovi prehľadne zobrazený a graficky sú v ňom vyznačené dni pracovného voľna – dovolenka, choroba, služobná cesta, materská dovolenka a ďalšie. Pracovný plán taktiež obsahuje jednoduchý prehľad o počte odpracovaných hodín, počtu hodín, ktoré je potrebné dopracovať do ideálnej pracovnej doby či informácie o zostávajúcej dovolenke.

Ukázka aplikace - plán práce

Prehľad prítomnosti

Ukázka aplikace - přehled přítomnosti

Nástroj, ktorý bol pôvodne určený pre recepčné či spojovateľky s obľubou používajú všetci užívatelia systému SYSDO. Na jednej stránke prehľadne vidí aktuálnu informáciu o prítomnosti ostatných zamestnancov a kolegov, ich fotografiu (ktorá môže byť aktuálna z čítačky, ale tiež uložená nemenná fotografia z informácií o používateľovi) a kontaktné informácie (klapka, e-mail, mobilný telefón).

Prehľad prístupu

Existujú tri typy grafického rozloženia prehľadu prístupov – riadkové, riadkové s galériou a tzv. Timeline (popísané nižšie). Vo všetkých týchto prehľadoch možno nastaviť zobrazované obdobie. S každým prístupom sa zapisuje presný dátum a čas, udalosť, oblasť, typ a názov čítačky. U mobilných virtuálnych terminálov sa ukladá tiež GPS pozícia, v prehľade prístupov je potom vidieť náhľad na mape.

Ukázka aplikace - přehled přístupu

Časová os

Ukázka aplikace - časová osa

Na časovej osi sú prehľadne zobrazené prístupy zamestnancov v závislosti na čase. Toto zobrazenie dáva jasný prehľad o tom, ktoré časy sú z hľadiska prístupov vo firme najviac vyťažené.

Správa zmien

Správne nastavená pracovná zmena je to najdôležitejšie pre správne fungovanie dochádzkového systému. Zamestnancom sa z pracovných zmien generujú pracovné plány, zamestnávateľ má prehľad o tom, či zamestnanci plnia hodinové fondy a či chodia načas. Nástroj na tvorbu pracovných zmien umožňuje nastavenie ľubovoľnej pracovnej zmeny a jeho používanie je veľmi intuitívne.

Ukázka aplikace - správa směn

Výpis chýb

Ukázka aplikace - výpis chyb

Systém SYSDO stráži pracovné plány, a ak v daný čas nezaznamenal užívateľ patričnú udalosť, alebo zaznamenal udalosť mimo plán (možnosť nastaviť časové tolerancie), príde jemu a nadriadenej osobe upozornenie. Zároveň sa v systéme uloží chyba. Chyby sú zobrazené v pracovných plánoch jednotlivých užívateľov, ale zároveň existuje prehľadný súhrn chýb všetkých zamestnancov určený pre správcov dochádzky.

Žiadosti

Skrze žiadosti môže bežný užívateľ komunikovať s administrátorom či správcom dochádzky. Žiadosti sú dvojakého typu – žiadosti ohľadom dochádzky (návšteva lekára, dovolenka, ohlásenie choroby, …) alebo žiadosti týkajúce sa virtuálneho terminálu.

Ukázka aplikace - žádosti

Automatické vytváranie dochádzky a spracovanie reportov

Ukázka aplikace - reporty

SYSDO na základe nastaveného pracovného plánu spracováva pracovnú dochádzku potrebnú pre firemné účtovníctvo. Hotové, spracované reporty je možné ukladať vo formáte, ktorý využíva Váš účtovný systém.