Uchovávanie odtlačku prsta alebo fotografie tváre v súlade so zákonom

Náš dochádzkový systém Sysdo, ktorý sme vyvinuli pre zjednodušenie evidencie dochádzky ako pre účtovné oddelenie, tak pre zamestnancov, zaznamenáva prístupy osôb pomocou biometrických údajov.

Biometria je metóda autentizácie založená na rozpoznávaní jedinečných biologických charakteristík osôb. Metóda vychádza z presvedčenia, že niektoré charakteristiky sú pre každého človeka jedinečné a nemeniteľné.

Najrýchlejšou a najspoľahlivejšou metódou je snímanie odtlačkov prstov. Náš systém si poradí aj s rozpoznávaním tváre. U tejto metódy je hlavná výhoda „bezkontaktnost“. Nie je potrebné nič prikladať, ako je tomu u odtlačku prsta. Stačí sa len postaviť pred čítačku s kamerou.

Aj keď sa tento spôsob rozpoznávania nazýva biometrický, nezhromažďujeme a ani neukladáme žiadne biometrické údaje. Náš systém je založený na matematickom algoritme vypočítávajúcim vlastný kód, ktorý je následne uložený a možno ho použiť len v tomto systéme. Spätná rekonštrukcia na biometrický údaj nie je možná. Tento kód už nemožno považovať za biometrický a nevzťahuje sa na neho zákon o uchovávaní citlivých údajov.

Súhlas užívateľov k uchovávaniu údajov

Pre náš dochádzkový systém SYSDO nie je potrebný súhlas užívateľa, pretože neuchovávame žiadne biometrické / citlivé údaje, ale len matematický kód. Výnimkou je použitie fotografie z čítačky prístupu, ktorá pre fungovanie systému nie je potrebná. Jedná sa len o grafický doplnok, ktorý je využitý napríklad v prehľade prítomnosti. Používanie fotografií možno úplne vypnúť a nesúvisí s identifikáciou snímania tváre.

Demoverzia systému SYSDO
Vyskúšajte SYSDO na 60 dní zadarmo!