Informácie o užívateľovi

Základná obrazovka vám poskytne prehľad o vašej osobe. Máte tak okamžitú informáciu o Vašom poslednom prístupe, odpracovanej dobe či zostávajúcej dovolenky.

Náhled mobilní aplikace - informace o uživateli

Plán práce

Náhled mobilní aplikace - plán práce

Pracovný plán je každému užívateľovi prehľadne zobrazený a graficky sú v ňom vyznačené dni pracovného voľna – dovolenka, choroba, služobná cesta, materská dovolenka a ďalšie. Pracovný plán taktiež obsahuje jednoduchý prehľad o počte odpracovaných hodín, počtu hodín, ktoré je potrebné dopracovať do ideálnej pracovnej doby či informácie o zostávajúcej dovolenke.

Prehľad prítomnosti

Nástroj, ktorý bol pôvodne určený pre recepčné či spojovateľky s obľubou používajú všetci užívatelia systému SYSDO. Na jednej stránke prehľadne vidí aktuálnu informáciu o prítomnosti ostatných zamestnancov a kolegov a ich kontaktné informácie (klapka, e-mail, mobilný telefón). V mobilnej verzii môžete s užívateľmi prostredníctvom tohto prehľadu na kliknutie rovno volať.

Náhled mobilní aplikace - přehled přítomnosti

Virtuálny terminál

Náhled mobilní aplikace - virtuální terminál

Súčasťou aplikácie je virtuálny terminál. Virtuálny terminál v mobilnej aplikácii je viazaný na užívateľa, k spätnému overenie logu môžu slúžiť uložené GPS súradnice s náhľadom na mape. Táto funkcia je samozrejme voliteľná a ak nechcete využívať virtuálny terminál, potom možno túto časť aplikácie úplne skryť.

Náhled mobilní aplikace - virtuální terminál
Náhled mobilní aplikace - přehled přítomnosti
Náhled mobilní aplikace - plán práce
Náhled mobilní aplikace - informace o uživateli