Záznam prístupov pomocou elektronickej knihy jázd AutoGPS

Čo je to AutoGPS?

AutoGPS je náš najstarší a najúspešnejší projekt, ktorý funguje už od roku 2005. Za túto dobu sa stal jedným z najprepracovanejších a najvyhľadávanejších systémov pre správu vozového parku a spracovanie elektronickej knihy jázd na českom trhu.

Ako možno knihu jázd využiť v dochádzkovom systéme?

Jednou z významných funkcií AutoGPS je prepracovaný systém upozornenia na veľké množstvo udalostí. SYSDO na tieto upozornenia môže reagovať zaznamenaním prístupu.

Typickým príkladom je nadefinovaná geografická oblasť „Pracovisko“, na ktoré je naviazané upozornenie „Vstup do oblasti“ a „Opustenie oblasti“. V systéme je možné nastaviť časový interval a typ prístupu. V rôznych častiach dňa sa tak môže zaznamenávať iný typ prístupu (ráno príchod, na poludnie obedňajšia pauza, popoludní služobná cesta a večer odchod).

Typické využitie

Táto forma virtuálneho terminálu je vhodná napríklad pre záznam dochádzky profesionálnych vodičov, alebo napríklad zamestnancov každodenne využívajúcich firemný vozový park.

Propojení s elektronickou knihou jízd AutoGPS